تربیت فرزند

نشانه های یک خانواده سمی

13 نشانه پدر و مادر سمی که بسیاری از آدم‌ها نمی‌دانند همه‌ی پدر و مادرها عاشق فرزندشان هستند و به آن‌ها مهر می‌ورزند. ولی در...
Read More

روش‌های نوین مطالعه

روش‌های نوین مطالعه 1ـ کدگزاری یا کدینگ: اولین روش از بهترین روش‌های نوین مطالعه کدگزاری یا کدینگ مطلب مهم است کدگزاری به ما کمک می‌کند...
Read More
سبک زندگی

تعریف والدین سمی

اصطلاح والدین سمی کمی مبهم است و احتمالا هرکدام از ما تعریف متفاوتی برای آن داریم. اغلب، والدین ازخودراضی، دارای اختلالات روانی، سوءاستفاده‌گر، ازنظر احساسی...
Read More