سبک زندگی

سبک زندگی

تعریف والدین سمی

اصطلاح والدین سمی کمی مبهم است و احتمالا هرکدام از ما تعریف متفاوتی برای آن داریم. اغلب، والدین ازخودراضی، دارای اختلالات روانی، سوءاستفاده‌گر، ازنظر احساسی...
Read More
سبک زندگی

هوش هیجانی (Emotional Intellegence)

پسر خیلی باهوشی  دارم اما نمی دانم چرادر اغلب کارهایی که به او داده می شود موفقیتی کسب نمی کند ،توانایی تمام کردن وظایف را...
Read More