مهارت همدلی

همدلی عبارتست از توانایی آگاهی، درک و قدردانی از احساسات دیگران و حساس بودن به اینکه آنها چرا و چگونه و چه چیزی را اینگونه و به این طریق احساس میکنند، است. همدل شــدن کسب توانایی یا شناخت هیجانات و عواطف دیگران است. همدلی یعنی این که فرد بتواند مسایل دیگران را حتی زمانی که در آن شــرایط قرار ندارد درک کند و بــه آنها احترام بگذارد. این مهارت موجب میشــود تا به دیگران در خانواده توجه کرده و آنها را دوست داشــته باشد و خود نیز مورد توجه و دوست داشــتن دیگران قرار بگیرد و با ایجاد روابط اجتماعی و خانوادگی بهتر به هم نزدیکتر شوند. مهارتی که موجب تقویت روحیهی مشارکت، اعتماد واقعبینانه و همکاری با دیگران و شناخت مرزهای روابط خود و دیگران هرچه زودتر به دوستیهای نامناسب و ناسالم خود در خانواده خاتمه دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − چهار =