جایگاه همشیرها (تربیت تولد فرزندان)

الگوی تعاملــی میان زوجین میتواند بــا جایگاه هر

یک از طرفین در خانواده مبدأ خودش ارتباط داشته

باشد چرا که تربیت تولد در بسیاری از موارد میتواند

کارکردهای موجود در نظام عاطفی خانوادهی فرد را

پیشبینی کند.

 

واپسروی اجتماعی

مدل نظام خانوادگی را به کارکرد اجتماعی گسترش

میدهــد و عقیده دارد که وقتی جوامع تحت فشــار

هســتند به ســوی عدم تفکیک حرکــت میکنند

(منتقل نمیشوند)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =